Plataforma d'observació i seguiment de desastres i enquesta de co-creació

Plataforma d'observació i seguiment de desastres i enquesta de co-creació

3 months remaining

App de Monitoratge de Perills i Enquesta de Cocreació

App de Monitoratge de Perills i Enquesta de Cocreació

3 months remaining

Plataforma de Monitoreo y Observación de Desastres y Encuesta de Cocreación

Plataforma de Monitoreo y Observación de Desastres y Encuesta de Cocreación

3 months remaining

Aplicación de Monitoreo de Riesgos y encuesta de cocreación

Aplicación de Monitoreo de Riesgos y encuesta de cocreación

3 months remaining

Plataforma de Monitorização e Observação de Desastres e Questionário de Cocriação

Plataforma de Monitorização e Observação de Desastres e Questionário de Cocriação

3 months remaining

Aplicação para Monitorização de Desastres e Questionário de Cocriação

Aplicação para Monitorização de Desastres e Questionário de Cocriação

3 months remaining

Hazard Monitor App & Co-Creation Survey

Hazard Monitor App & Co-Creation Survey

3 months remaining

DMOP & Co-Creation Survey

DMOP & Co-Creation Survey

3 months remaining

Convivència Civil-Publico-Privada (PPCP) en gestió d'emergències: Qüestionari per a organitzacions interessades [cat]

Convivència Civil-Publico-Privada (PPCP) en gestió d'emergències: Qüestionari per a organitzacions interessades [cat]

3 months remaining

Municípios da Figueira da Foz e de Montemor-o-Velho. Abordagem PPPC: Questionário aos "stakeholders" no âmbito do projeto C2IMPRESS

Municípios da Figueira da Foz e de Montemor-o-Velho. Abordagem PPPC: Questionário aos "stakeholders" no âmbito do projeto C2IMPRESS

3 months remaining

Carbon Capture and Utilization (CCU): Social Impact Assesment - CoCaCO2la Project

Carbon Capture and Utilization (CCU): Social Impact Assesment - CoCaCO2la Project

3 months remaining

Public-Private-Civic Partnership (PPCP): Stakeholder Questionnaire - C2IMPRESS Project

Public-Private-Civic Partnership (PPCP): Stakeholder Questionnaire - C2IMPRESS Project

3 months remaining

Public-Private-Civic Partnership (PPCP): Ερωτηματολόγιο έρευνας για το ευρωπαϊκό έργο C2IMPRESS Project

Public-Private-Civic Partnership (PPCP): Ερωτηματολόγιο έρευνας για το ευρωπαϊκό έργο C2IMPRESS Project

3 months remaining